Al-Haque Telugu Publication

Akbar bagh, Hyderabad. Contact No. 9441055065

Sl. No Name of the Book (Telugu) Name of the Book (Urdu) Rate No. of Copies Total
1 Maha Pravakta (SAS) Mohitoktulu Part-1 Al-Loolu-wal-Marjan Part-I 175=00    
2 Maha Pravakta (SAS) Mohitoktulu Part-II Al-Loolu-wal-Marjan Part-II 165=00    
3 Hadeesu Makarandam Part – I Baulugh-Al-Maram – I 250=00    
4 Hadeesu Makarandam Part –II Baulugh-Al-Maram – II 225=00    
5 Islam Dharamasatram Part – I Islamic Faqha Part – I 60=00    
6 Islam Dharamasatram Part –II Islamic Faqha Part – II 40=00    
7 Maha Pravakta Jeevita Charitra Al Raheequl Maqtoom 290=00    
8 M.K.Hazrath Abu BakarSiddique(R) Seerath Hazrath Abu Bakar Siddique (R.A.) 12=00    
9 M.K. Hazrath Omer Farooq (R) Seerath Hazrath Omer Farooq R.A.) 15=00    
10 M.K.Hazrath Osman Ghani (R) Seerath Hazrath Osman Ghani (R.A.) 12=00    
11 M.K. Hazrath Ali (R) Seerath Hazrath Ali (R.A.) 12=00    
12 Adarsha Mahila Hazarath Ayesha (R.A.) Seerath Hazrath Ayesha (R.A.) 70=00    
13 Pavitra Quran Parichayam Quran-E-Paak Ka Taaruf 25=00    
14 Islam Jeevana Saili Adab-E-Zindagi 22=00    
15 Hrudayala Vijeta Fatehul Quloob (SAS) 30=00    
16 Devudu Okkade Kitab-Ul-Tauheed 15=00    
17 Masjid Vyavastha Nizam-E-Masajid 20=00    
18 Ramzan Shubhalu Kitab-Us-Saum 10=00    
19 Talli Dhandrula Hakkulu Walidain-Ke-Huqooq 07=00    
20 Bharya Bhartala Hakkulu Huqooq-Uz-Zaojain 10=00    
21 Santanam Hakkulu Aulad-Ke-Haqooq 10=00    
22 Azaan Azaan 04=00    
23 Balalu–Islam Islam Ka Taaruf (For Children) 12=00    
24 Stree Islam Velugulo Aurat Islam Ki Roshni Me 20=00    
25 Karuniyam Deen-E-Rahmath 05=00    
26 Pravakta Gari Prardhanalu Masnoon Duae 20=00    
27 Satya padham Lahwal Hadith 06=00    
28 Ruju Margam Sirat–E–Mustaqeem 12=00    
29 Sura–E–Fatiha Saramsam Sura–E–Ka Khulasa 06=00    
30 Sumadhura Sandesham Tabligh-E-Nabavi (SAS) 12=00    
31 Pravaktala Pilupu Ambiya Ki Dawat 12=00    
32 Manava Jeevitam Pai Namaz Prabhavam Insaani Zindagi Par Namaz Ka Asar 15=00    
33 Vaddi Sood Ki Mumaniyat 12=00    
34 Islam Mechina Mahilalu Dikhtaran–E–Islam 15=00    
35 Hazrath Shaik Abdul Khader
Jeelani (R)
Seerath H.S. Abdul Khader Jeelani (R) 20=00    
36 Samadhi Qabar Ki Haqeeqat 07=00    
37 Asuya Hasad 08=00    
38 Maanasika Rugmatalu Dil Ki Beemariya 10=00    
39 Aalasyam Amrutham Visham Nek Kam Me Dare Na Keejiye 10=00    
40 Paschattapam Taubah 12=00    
41 Pardah Pardah 08=00    
42 Mohammed (S) Cristu Sahaja Warasulu Hazrath Mohammed Esa–Ke–Fithri Waris 16=00    
43 Islam Nythika Vidhanam – I Islami Aqlaque Part – II 15=00    
44 Islam Nythika Vidhanam – II Islami Aqlaque Part – II 12=00    
45 Allah Saranu Muavvizatain 08=00    
46 Samaadhula Sandarsahan Ziyarate Quboor 13=00    
47 Prophet SAS Dampathya Jivitam Huzur (S) Ki Azdaviji Zindagi 12=00    
48 Tavijulu Tayattulu Kya Taviz Gunde Shirk Hai? 10=00    
49 Sampurna Namazu Mukammal Namaz Ka Tareeqa  30=00    
50 Aam samadhulu aam ustavalu  Yemazare mele  25=00    
 
 


Design & Hosting By:Genie Web Solutions